ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกครูสมรัตน์ แสงทอง โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม จังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ จากการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยเว็บบล็อกให้กับครุและบุคลากรที่สนใจ 2- 4 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกครูสมรัตน์ แสงทอง โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม จังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ จากการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยเว็บบล็อกให้กับครุและบุคลากรที่สนใจ 2- 4 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกครูสมรัตน์ แสงทอง โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม จังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ จากการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยเว็บบล็อกให้กับครุและบุคลากรที่สนใจ 2- 4 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วีดีโอจากyoutube

Present Simple Tense

วีดีโอChrist Delivery

Christ Delivery 1

How to make Crab Apple Jelly.

Wash and chop 4lbs crab apples and simmer in 3 pints water until the fruit is pulty and the liquid reduced by a third. Strain and add 1lb sugar to each pint of juice. Re-heat the juice and sugar and boil until setting point is reached. Pour into jars and cover.
http://www.google.com+crab/ apple
crab apple

ประโยชน์ของ Webblog

 ประโยชน์ของ webblog
1.เป็นสื่อที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เพื่อเสนอให้ผู้คน สาธารณะได้รับรู้
2. เป็นเครื่องมือช่วยในด้านธูรกิจ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กร การเสนอตัวอย่างสินค้า การขายสินค้าและการทำตลาดออนไลน์ เป็นต้น
3. เป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆ ที่ถูกต้องและชัดเจน จากผู้มีความรู้เฉพาะด้านนั้นๆ เนื่องจากผู้เขียน blog มักจะเขียนเรื่องที่ตนเองถนัดhttp://www.krusuchittra.blogspot.com/
http://www.youtube.com/

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

webblog

Blog มาจากคำว่า World Wide Web หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันไปทั่วโลกกับคำว่า log แปลว่า บันทึก รวมกันเป็น webblog นิยมเรียกสั้นๆ ว่า blog ซึ่งเป็นเว็บไซต์พันธ์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก
Webblog มีประโยชน์ คือ เป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่งที่สามารถสื่อถึงความเป็นกันเองระหว่างผู้เขียนบล็อกและผู้อ่านบล็อกที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนของบล็อกนั้น ๆ ผ่านทางระบบ comment ของบล็อกhttp://thaigoodview.com/node/20850

เรียนรู้เรื่องเว็บบล็อก

วันนี้ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยเว็บบล็อกให้กับครูและบุคลากรที่สนใจ
ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554
ณ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง      ราชบุรี

                                                                   ประวัติส่วนตัว

นางสมรัตน์  แสงทอง ครูชำนาญการ

โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นม.1,ม4 และวิชาเพิ่มเติม ม.5 และ ม.6

ไม่มีใครที่แก่เกินเรียน
http://krusuchittra.blogspot.com/
http://joylunch.blogspot.com/
http://plugja.blogspot.com/